Protec - Din kompletta filterleverantör

Filter för stoftavskiljning, ventilation, vätska och en renare framtid.

Kontakta oss

Alltid stort urval av filter på lager

Miljö

Protec tillverkar och levererar filterprodukter och tillbehör främst till den svenska industrisektorn, vi skall vara en komplett och kompetent samarbetspartner och kontinuerligt arbeta med att miljöanpassa verksamheten så långt det är möjligt.

Genom att:

  • följa gällande lagar och andra krav
  • möta våra kunders krav och förväntningar inom kvalitets- och miljöområdet
  • leverera produkter med maximal effektivitet
  • beakta våra leverantörers miljöarbete
  • minska vår miljöbelastning från resor och transporter
  • se till så våra anställda har en bra och modern arbetsmiljö